Prässebo News, årgång.15, nr1 uppl.2" Den enda tidningen med sting publicerad i Prässebo" Copyright ©2009 2008, 2005, 2006 mm Prässebo News

"The future of th e past" news magazine Senast redigerad : 2011 03 24